حسام الدین سراج:

زاینده رود رگ حیاتی اصفهان است

خواننده محبوب و مردمی گفت: زاینده رود رگ حیاتی اصفهان است.

روزشماری تکراری برای بازگشت آب؛

زنده رود فقط ۲۸ روز رنگ آب را می بیند/ ۱۵ آبان اصفهان زنده می شود

بعد از گذشت نزدیک به یک سال کم کم صدای پای آب در اصفهان شنیده می شود و شهر جریان دوباره شاهرگ حیاتی نصف جهان جانی تازه می گیرد.

نماینده کشاورزان:

درخواست قاطعانه مردم شرق اصفهان بازدید شخص رییس جمهور

رییس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان با بیان اینکه جریان دایمی آب در زنده رود خواست تمامی کشاورزان از رییس دولت تدبیر و امید است، گفت: درخواست قاطعانه مردم شرق اصفهان بازدید شخص رییس جمهور از این منطقه است، چرا که وضعیت آن از نواحی محروم سیستان هم بدتر شده است.

آخرین اخبار