کارشناس محیط زیست:

فاجعه‌ای دیگر برای زنده‌نگه‌داشتن زاینده‌رود

به گفته یک کارشناس محیط زیست، انتقال آب از تونل بیرگان (کوهرنگ) به زاینده‌رود اصفهان یک فاجعه زیست محیطی است.

آخرین اخبار