آزاده ای از دیار هرند:

زمانی که مردم شهر عراق به طرف ما سنگ پرتاب کردند به یاد اسرای کربلا افتادم

غضنفر رجایی هرندی ورزشکار آزاده گفت: جوانان تابع ولایت فقیه باشند و دل حضرت آقا را نرنجانند که رهبر فرزانه کشورمان خون دلها برای آبادی این مملکت خورده اند.

آخرین اخبار