به مناسبت در گذشت بانوی پیشگام نهضت انقلاب اسلامی؛

درس مرضیه حدیدچی برای مدیران نجومی بگیر

این روزها که برخی از مسئولان، انقلاب را مدیون خود می دانند! و بعضا به خاطر سوابق انقلابی به دنبال سهم خواهی از سفره انقلاب هستند، خوب است ماجرای مسافرکشی مرحومه حدیده چی دباغ برای تأمین معاش چند خانواده و سهم نگرفتن از بیت المال را به منزله هشدار برای خود ببینند

آخرین اخبار