مدیرکل زندان های استان اصفهان:

چهار برابر ظرفیت زندان‌ها مددجو داریم/زندان‌های اصفهان فرسوده‌اند

مدیرکل زندان های استان اصفهان گفت: تعداد مددجویان فعلی در زندان‌های استان اصفهان چهار برابر ظرفیت فیزیکی زندان‌ها است و این در حالی است که ساختمان اکثر زندان‌های استان نیز فرسوده‌اند.

مدیرکل زندان‌های استان اصفهان:

زندان‌های استان اصفهان در حوزه اصلاح و تربیت در جایگاه نخست کشور قرار دارند

مدیرکل زندان‌های استان اصفهان گفت: زندان‌های استان اصفهان در حوزه اصلاح و تربیت در جایگاه نخست کشوری قرار دارند.

2 هزار نفر در زندان های استان اصفهان حافظ قرآن کریم شده اند

مدیر کل امور زندان‌های استان اصفهان گفت: با همکاری اداره کل اوقاف وامور خیریه استان و برگزاری دوره های حفظ و تفسیر قرآن،2 هزار نفر در زندان های استان، حافظ قرآن کریم شدند.

آخرین اخبار