مسئول بسیج سازندگی شرق اصفهان:

زنجیره تولید، دست واسطه را کوتاه میکند/صنایع تبدیلی فرصتی مطلوب در اقتصاد مقاومتی

محمد حیدری گفت: مسلما با ایجاد شرکت تعاونی، تولید با هزینه کم و در ادامه، فروش ارزان تر محصولات به دست مصرف کننده مواجه هستیم و قدرت مانور محصولات اقتصاد مقاومتی در بازار فروش بیشتر می شود.

آخرین اخبار