رئیس سازمان بسیج سازندگی اصفهان:

بیش از یک‌هزار پروژه اقتصاد مقاومتی در اصفهان اجرایی شد

رئیس سازمان بسیج سازندگی اصفهان گفت: امسال بیش از هزار پروژه اقتصاد مقاومتی در اصفهان اجرایی شده که بسیاری از آنها در روستاها بوده و تلاش شده تا افراد را ترغیب کنیم تا از کمترین امکانات بیشترین بهره‌وری را داشته باشیم.

آخرین اخبار