عید95 ورزنه برویم..

ورزنه سفید ترین شهر ایران با سنتی اصیل در دل مردم شرق اصفهان/ عکس

به شهر ورزنه شهر تضاد ها و تقابل ها شهر اولين ها و ترين ها خوش آمديد.

شهردار ورزنه خبر داد:

هفته اول مهر ماه، همایش زنان چادر سفید ورزنه ای

جلسه هماهنگی همایش زنان چادر سفید و جشنواره غذاهای سنتی با حضور مشاور فرماندار اصفهان در امور بانوان و به میزبانی شهردار ورزنه برگزار شد.

حضور کبوتران سفید بال ورزنه در همایش تالاب گاوخونی+عکس

زنان ورزنه ای با هدف حفظ سنت دیرینه ورزنه در همایش تالاب با چادر سفید حضور داشتند.

آخرین اخبار