جشنواره بین‌المللی میراث فرهنگی ناملموس ـ اصفهان

ملاوردی: ایران همیشه به حقوق بشر‌ پایبند است/میراث ناملموس نیاز به پاسداری دارد

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه میراث ناملموس نیازمند پاسداری فوری ا‌‌ست، گفت: ایران همیشه به حقوق بشر‌ پایبند است.

آخرین اخبار