صفوی:

کمتر از ۲۰ درصد زنان و مردان مصرف کننده میوه و سبزیجات هستند

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: کمتر از ۲۰ درصد زنان و مردان ایران مصرف کننده میوه و سبزیجات هستند و این میزان معادل یک چهارم سرانه مصرف دنیا است.

آخرین اخبار