نقد و نظر/

ابهام در مسائل مربوط به زنان و خانواده در برنامه ششم توسعه

برنامه ششم توسعه در حالی به مجلس ارائه شد که نسبت به مسائل مربوط به زن و خانواده بسیار ساکت و مبهم است.

مشاور ‌سازمان میراث فرهنگی در امور زنان:

اجلاس میراث فرهنگی ناملموس، توانمندی بانوان ایرانی را به جهان نشان داد

مشاور رئیس سازمان میراث فرهنگی در امور زنان و خانواده گفت: برپایی اجلاس زنان در جشنواره میراث فرهنگی ناملموس و نمایشگاه توانمندی زنان در همایش میراث ناملموس اصفهان، نشان‌دهنده توانمندی بانوان در عرصه‌های بین‌المللی و فرهنگی است.

جشنواره بین‌المللی میراث فرهنگی ناملموس ـ اصفهان

ملاوردی: ایران همیشه به حقوق بشر‌ پایبند است/میراث ناملموس نیاز به پاسداری دارد

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه میراث ناملموس نیازمند پاسداری فوری ا‌‌ست، گفت: ایران همیشه به حقوق بشر‌ پایبند است.

آخرین اخبار