زنانی که به خاطر تجاوز “داعش” خودکشی کردند

سخنگوی کمیسیاریای حقوق بشر سازمان ملل، اعدام 18 نفر و خودکشی چهار زن در موصل به سبب تعرض عناصر داعش به آنان را تأیید کرد.

آخرین اخبار