قالی بافان جرقویه ای مطرح کردند؛

قوانین دست و پا گیر بیمه قالیبافی، مانعی برای کسب و کار بانوان

مسئول بیمه تامین اجتماعی جرقویه سفلی به دنبال نارضایتی و وجود قوانین دست و پا گیر بانوان قالی باف به حسن آباد آمده تا مشکلات را به وضوح لمس کند.

من یک روستایی شرق اصفهانی ام؛

با اجرای برجام صادرات فرش دست باف ما رونق پیدا نکرد؟چرا؟

من یک روستایی ام شغلم کشاورزی است ودر خانه ام همسرم قالی می بافد نسبت به اجرای برجام خوش بین نیستم مثل بعضی ها که خیلی خیلی…….

آخرین اخبار