گزارش

چرا زوج ها تک فرزندی را دوست دارند؟

زنان شاغل برای ایفای دو نقش مادری و فعالیت اجتماعی تحت فشارند.

ساعات کاری زنان کاهش می‌یابد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت و مجلس برای کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص با هم توافق دارند، گفت: این موضوع لایحه است و به لحاظ اعتبارات محل اشکال نیست چون این موارد قبلا دیده شده است.

آخرین اخبار