گدایی زنان سوری برای زنده‌ماندن در استانبول + عکس

زنان و کودکان آوارهسوری به دلیل وضعیت بد معیشتی و بی‌توجهی به آنان، مجبور هستند برای تأمین مخارج زندگی از مردم گدایی کنند.

آخرین اخبار