حضور ۳ هزار گروه مالی خرد زنان سرپرست خانوار در کشور‌

معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور گفت: در کل کشور در حوزه زنان سرپرست خانوار حدود یک هزار و ۵۰۰ گروه همیار و ۳ هزار گروه مالی خرد داریم که چندین هزار نفر در این گروه‌ها مشغول به کار هستند.

آخرین اخبار