مجری پروژه بافت فرش حرم امام حسین(ع):

فرشی با 3 میلیون بافنده که برای رسیدن به حرم 5 هزار کیلومتر طی کرده است

مجری پروژه بافت فرش حرم امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع) گفت: فرش حرم امام حسین (ع) مسیری بالغ بر 5 هزار کیلومتر را طی کرد چرا که پشت یک خودرو بافته می‌شده است.

آخرین اخبار