نابینایی را به عنوان یک مانع به رسمیت نمی‌شناسم؛

ناهید؛ بانوی ایرانی نابینایی که قالی می‌بافد و زعفران درو می‌کند

بانوی کارآفرین نابینا می‌گوید: “تکلیف انسان هایی که نقص عضو ندارند که روشن است، آن ها اساسا حق ندارند که به موفقیت نرسند. اما می خواهم به افرادی که مانند خودم از نعمت دیدن محرومند تاکید کنم که اگر استعدادهای درونی خودشان را بیابند، با توکل برخدا به هر هدفی که اراده کنند، خواهند رسید.”

واقفان برای کاهش آسیب‌های اجتماعی به دولت کمک کنند

مدیرکل بانوان استانداری اصفهان گفت: زنان روستایی یا به طور کلی زنان اغلب زمانی که معتاد می‌شوند در خانواده پدری یا خانواده شوهر جایگاهی ندارند و متأسفانه به رذیله‌های اخلاقی مبتلا می‌شوند، بنابراین لازم است برای نجات این زنان مهارت‌های زندگی را در آن‌ها احیا کنیم.

آخرین اخبار