مصاحبه ای خواندنی با بانوی موفق اصفهانی:

فیروزه‌هایی که چرخ زندگی را می‌چرخاند/ روایتی از موفقیت بانوی مددجویی که کارآفرین شد

بانوی مددجوی کمیته امداد اصفهان با حمایت این نهاد و دریافت تسهیلات اشتغال، کارگاه فیروزه‌کوبی راه انداخته است.

گزارشی از کمیته امداد/

ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار ، اصلی‌ترین گام در راستای حمایت های اجتماعی

زنان سرپرست خانوار نان‌آورانی هستند که در تمام ناملایمت‌های زندگی و با وجود همه آسیب‌های اجتماعی مردانگی را معنا می‌کنند اما باید برای رسیدن به توانمندی فکری برای بودن سایه‌ای بالای سر این زنان سرپرست خانوار کرد.

آخرین اخبار