با حضور مشاور وزیر کشور در امور زنان صورت گرفت؛

نشست زنان بازرگان و کارآفرین در اتاق بازگانی اصفهان

نشست زنان بازرگان و کارآفرین با حضور مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده و رییس اتاق اصفهان و جمعی از بانوان کارآفرین و بازرگان در سالن اجتماعات اتاق اصفهان برگزار شد.

آخرین اخبار