بر اساس اصلاحیه قانون ازدواج؛

سن پیشنهادی ازدواج دختران ۱۵ سال اعلام شد!

عضو فراکسیون زنان مجلس، گفت:‌ طرح اصلاح قانون ازدواج برای طرح آخرین مراحل بررسی به اداره قوانین ارسال شده است.

آخرین اخبار