رئیس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

خشکسالی، مردم مناطق شرق اصفهان را در معرض مشکلات شغلی و معیشتی قرار داده است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: اغلب مردم مناطق شرق اصفهان به کشاورزی اشتغال دارند و خشکسالی، آنها را به شدت در معرض مشکلات شغلی و معیشتی قرار داده است.

روزشماری تکراری برای بازگشت آب؛

زنده رود فقط ۲۸ روز رنگ آب را می بیند/ ۱۵ آبان اصفهان زنده می شود

بعد از گذشت نزدیک به یک سال کم کم صدای پای آب در اصفهان شنیده می شود و شهر جریان دوباره شاهرگ حیاتی نصف جهان جانی تازه می گیرد.

آخرین اخبار