استاندار اصفهان خبر داد/

برخورد جدی دولت با زمین خواران/ افراد خاطی را معرفی می‌کنیم

استاندار اصفهان گفت: دولت عزم خود را جزم کرده که با زمین خواران برخورد جدی داشته باشد و مدیریت استان نیز با شدت و جدیت با آن ها برخورد و افراد خاطی را معرفی می‌کند

آخرین اخبار