رئیس دادگستری اصفهان خبر داد

رفع تصرف اراضی ورزشگاه اصفهان از چنگال متصرفان

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: افرادی سودجو در سال‌های گذشته، اراضی دولتی اطراف ورزشگاه بزرگ اصفهان را تصرف کرده بودند که این اراضی رفع تصرف شد.

آخرین اخبار