مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

70 درصد از مراکز درمانی استان اصفهان موقوفه است

مـدیـرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: بیش از 70 درصد از مراکز درمانی استان اصفهان موقوفه است.

آخرین اخبار