رفع تصرف حدود ۵۳ هکتار از زمین‌های ملی استان اصفهان

فرمانده یگان حفاظت اراضی ملی راه و شهرسازی استان اصفهان گفت:حدود ۵۳ هکتار از زمین‌های ملی استان اصفهان رفع تصرف فوری و به بیت المال بازگردانده شده است.

آخرین اخبار