نماینده مردم اصفهان:

حقابه تالاب گاوخونی باید تأمین شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اهمیت احیای تالاب بین‌المللی گاوخونی اصفهان، حقابه این تالاب پراهمیت باید هرچه سریعتر از سوی دستگاه‌های مسئول اختصاص داده شود.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان:

نیمی از زمین‌های زراعی شرق اصفهان زیر کشت نرفت

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان گفت: تنها ۴۰درصد از زمین‌های زراعی شرق اصفهان با اختصاص ۷۵ میلیون مترمکعب آب زاینده رود زیرکشت رفت و کشاورزان در بیش از نیمی از زمین‌ها قادر به کشت نشدند.

آخرین اخبار