عاملی:

خرید زمین‌های کشاورزی حاشیه اصفهان توسط شهرداری به نفع شهروندان نیست

رئیس کمیسیون اقتصاد شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: خرید زمین‌های کشاورزی حاشیه شهر اصفهان توسط شهرداری به بهانه ایجاد فضای سبز هیچ نفعی را به شهروندان نمی‌رساند.

آخرین اخبار