رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر اصفهان:

زمینه‌های انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت کتاب ایران فراهم شود

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان گفت: زمینه‌های انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت کتاب ایران فراهم شود.

آخرین اخبار