مدیر حوزه هنری استان اصفهان خبر داد

چاپ بیش از 37 عنوان کتاب در حوزه قرآن کریم توسط حوزه هنری استان اصفهان

مدیر حوزه هنری استان اصفهان گفت: با توجه به وسعت کاری و زمینه فعالیت سازمان حوزه هنری سعی شده تا در راستای مهجوریت‌زدایی قرآن کریم فعالیت‌های مناسبی صورت گیرد و در این زمینه بیش از 37 عنوان کتاب به چاپ رسیده است.

آخرین اخبار