تعطیلات زمستانی؛ ‌اصفهان را از آلودگی نجات می‌دهد!

یک عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: در برخی از کشورها با تغییر زمان تعطیلی‌ها با مشکل آلودگی هوا مقابله می‌شود زیرا در فصل تابستان مشکل اینورژن وجود ندارد و می‌توان این تعطیلی‌ها با ماه‌های آذر و دی در اصفهان جابه جا کرد.

آخرین اخبار