اعتکاف، تهی ساختن دل از اشتغالات دنیوی؛

همه آنچه درباره اعتکاف باید بدانیم

اعتکاف، از جمله عبادت‌های مستحب است که در آن، فرد برای مدتی مشخص در مسجد می‌ماند و به عبادت می‌پردازد.

آخرین اخبار