همزمان با دهه فجر؛

مجتمع‌های بین راهی در استان اصفهان به بهره‌برداری می‌رسد

مدیر‌کل اداره حمل و نقل و پایانه‌های اصفهان گفت: با آغاز دهه فجر، چند پرو‍ژه خدماتی شامل چندین مجتمع بین راهی توسط اداره‌کل حمل و نقل و پایانه‌های استان اصفهان افتتاح می‌شود.

آخرین اخبار