حدیث روز/

سخن امام هادی(ع) درباره وظایف علمای دین در دوران غیبت

آنان‌اند كه زمام دل‌هاى شيعيان ضعيف را همچون سكّان در دست ناخداى كشتى به دست گرفته‌اند. اينان همان انسان هاى برتر نزد خداوند هستند.

آخرین اخبار