همزمان با سراسر کشور؛

جرقویه علیا با زلزله فرضی لرزید/ تصاویر

هفدهمین مانور زلزله با موضوع مدرسه ایمن و جامعه ناب آور در سراسر کشور بخصوص در مدارس انجام می شود

آخرین اخبار