رئیس بسیج سازندگی استان اصفهان

اعزام بیش از یک هزار و 200 نفر به اردوهای جهادی

رئیس بسیج سازندگی استان اصفهان گفت:در نوروز امسال، 50 گروه جهادی در قالب بیش از یک هزار و 200 نفر به اردوهای جهادی اعزام شدند.

همزمان با سراسر کشور؛

برگزاری مانور زلزله و ایمنی در مدارس ورزنه/ تصاویر

مانور زلزله با هدف افزایش سطح آگاهی دانش آموزان در مورد زلزله و ایجاد آمادگی برای انجام واکنش های صحیح و سریع در برابر آن، آشنایی دانش آموزان با حوادث طبیعی، چگونگی مقابله با آن، ایجاد آرامش روانی و برانگیختن حس کنجکاوی دانش آموزان نسبت به پدیده های طبیعی برگزار شد.

آخرین اخبار