در جلسه مخاطرات زلزله در اصفهان مطرح شد

نشست و فرونشست زمین حاصل مصرف بیش از حد آب‌های زیر زمینی

در جلسه کارگروه مخاطرات زلزله، پیرامون لغزش لایه‌های زمین، از بحران کمبود آب به‌عنوان عامل اصلی نشست و فرونشست زمین یاد شد.

به دنبال پدیده تغییر اقلیم؛

بیابان زایی زلزله خاموش قرن نامیده شد/سرانه بیابان در ایران دو برابر میانگین جهانی است

طی سال های اخیر گسترش فقر، کاهش درآمدهای اقتصادی جوامع محلی و افزایش مهاجرت به شهرها تاثیر بسزایی در گسترش بیابان های کشور داشته است.

مدیر طرح‌های ساماندهی، حفاظت و بهره برداری زاینده:

اصفهان در معرض خطر زلزله خاموش است

مدیر طرح‌های ساماندهی، حفاظت و بهره برداری رودخانه زاینده گفت: با توقف روند تخلیه بیش از ظرفیت اکولوژیک آبخوان‌ها در اصفهان، خطر فاجعه بار فرونشست زمین وجود دارد.

امام جمعه شهر ورزنه:

زلزله ای خاموش در شرق اصفهان رُخ داده است

امام جمعه شهر ورزنه در خطبه های نماز جمعه این هفته گفت: هرگونه تحریک و هیجانی کردن احساسات جفای به مردم است واگر کسی آرامش مردم را بهم بزند ناخودآگاه به مردم جفا کرده است.

آخرین اخبار