صحنه هایی تکان دهنده از زلزله بم

ساعت 5:26 دقیقه ساعتی که هیچ گاه از ذهن ملت ایران پاک نمی شود ساعتی که خواننده ترانه گلپونه ها ی وحشی باغ امیدم وقت سحر شد، را دیگر در میان خود نمی دید. ساعتی که شهری را با خاک یکسان نمود.

شهردار ورزنه

با مقاوم سازی اماکن تلفات را به حداقل کاهش دهیم

شهردار شهر ورزنه گفت: با مشارکت مالکان، بافت های فرسوده شهر را در جهت کاهش خطرات ناگهانی تخریب کردیم.

آخرین اخبار