گرانی زعفران با شایعات پیامکی دلالان!

یک عضو شورای ملی زعفران گفت: دلالان با شایعه‌پراکنی‌های پیامکی، بازار زعفران را آشفته کرده‌اند و باعث گرانی 700 هزار تومانی هر کیلوگرم از این محصول طی دو ماه گذشته شده‌اند.

آخرین اخبار