استاندار اصفهان در همايش تجليل از خادمان فرهنگ مكتوب:

اصفهان در زمینه فرهنگ نشر جایگاه مطلوبی ندارد

استاندار اصفهان ضمن گراميداشت ايام الله دهه فجر با بیان این در كيفيت و ظرفيت چاپ پس از تهران و قم، اصفهان جزو استان‌هاي برتر محسوب مي‌شود؛ گفت: اصفهان در زمینه فرهنگ نشر جایگاه مطلوبی ندارد.

آخرین اخبار