عیدی به اصفهانی‌ها و عبور خط دو مترو از پیرامون میدان نقش‌جهان

اگر قرار است مسیر خط دوم مترو از پیرامون میدان عبور کند، با توجه به اینکه پیرامون میدان بافت تاریخی و سنتی است و ممکن است برای بافت تاریخی آسیب‌رسان باشد که در این صورت باید کارشناسی جدی صورت بگیرد.

آخرین اخبار