رئیس بخش تحقیقات مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان خبر داد

توليد گونه جديد “آلوئه‌ورا” مقاوم به شوري و خشکي در اصفهان

محققان مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان اصفهان موفق به تولید و کاشت گیاه آلوئه ورا مقاوم به شوری و خشکی شدند.

آخرین اخبار