رئیس هیأت مدیره جامعه متخصصان داخلی ایران مطرح کرد:

نشانه‌های بروز زخم معده / استفاده بیش از حد مُسکن‌ها باعث زخم معده می‌شود

رئیس هیأت مدیره جامعه متخصصان داخلی ایران گفت: زخم معده به معنای به وجود آمدن یک زخم یا تورم در معده است که بالا بودن اسید معده، استفاده بیش از حد از داروهای مسکن و برخی داروهای دیگر می‌توانند باعث زخم معده شوند.

آخرین اخبار