محققان دریافته اند؛

اگر این واژه‌ها را به کار می‌برید به روانشناس مراجعه کنید

تندرستی » افسردگی بر همه جنبه‌های زندگی افراد اثر دارد، از نحوه حرکت کردن و خوابیدن گرفته تا نحوه تعامل با اطرافیان، این بیماری همه‌چیز را در زندگی متحول می‌سازد،‌درحدی که حتی می‌توان نشانه ‌های آن را در نحوه صحبت کردن و بیان خود در دستنوشته‌ها نیز مشاهده کرد.

آخرین اخبار