همگام با مهم‌ترین رویداد فرهنگی سال در اصفهان

زرگرپور: مهم‌ترین مشکل اصفهان خشکی زاینده‌رود است

استاندار اصفهان گفت: مهم‌ترین مشکل استان در حال حاضر مشکلات زیست‌محیطی بوده که با خشک شدن زاینده‌رود شرایط خیلی بدتری پیدا کرده است.

آخرین اخبار