عضو شورای اسلامی شهر اصفهان مطرح کرد

جاری شدن مقداری آب در زاینده‌رود برای حفظ درختان

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: حداقل آبی در رودخانه زاینده‌رود برای حفظ درختان جاری شده تا این سرمایه‌های شهر حفظ شود.

آخرین اخبار