حاشیه ای پر رنگ تر از متن در سفر انتخاباتی دکتر روحانی به اصفهان؛

صداهایی که امیدواریم شنیده شود/ آقای روحانی زاینده رود من کو؟

امروز در سفر تبلیغاتی دکتر روحانی به اصفهان، معترضان فرصت را مناسب دیدند تا صدای خود را هر طور شده امروز به گوش رئیس جمهور برسانند.

گزارش تصویری:

رییس جمهور در جمع شرق اصفهانی ها/ زاینده رود من کو!

حجت الاسلام روحانی امروز در میدان امام اصفهان حضور یافت و در این میان استقبال شرق اصفهانی ها با در دست داشتن پلاکارت ها جلوه ای دیگر داشت.

آخرین اخبار