استاندار اصفهان مطرح کرد:

اعتقاد به بالاترین سطح همکاری با شهرداری دارم/زاینده رود خشک باعث افسردگی در جامعه شده است

استاندار اصفهان در دیدار اعضای شورای شهر و شهردار اصفهان با تاکید براینکه یک تعامل، همکاری و همسویی بسیار جدی بین شهرداری و سایر نهادها و به ویژه استانداری لازم است، گفت: شخصا این اعتقاد و باور را دارم که در تمام زمینه ها بالاترین همکاری را با شورای شهر و شهرداری داشته باشم.

آخرین اخبار