رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران:

مردم شرق اصفهان امروز با فقر دست به گریبانند

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: اگر زاینده رود به این وضع باقی بماند، در استان اصفهان اشتغالی باقی نخواهد ماند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

تونل سوم کوهرنگ متوقف شده است

درحالیکه طرح اصلی آب رسانی به اصفهان در میان اما و اگرهای وزارت نیرو گرفتارآمده، حالا خبرمیرسد که تونل سوم کوهرنگ که استاندار اصفهان چندی قبل وعده افتتاحش را داده بود، متوقف شده است.

آخرین اخبار