مسئول حقوقی کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان

برداشت‌های غیر مجاز در بالادست زاینده‎رود کنترل شود

مسئول کارگروه حقوقی کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان گفت: متأسفانه در ماه‌های گذشته برداشت‌های غیر مجاز در بالادست زاینده‎رود کنترل نشده و مصوبه شورای عالی آب در این باره اجرائی نشده است.

آخرین اخبار